نرم افزار حسابداری

سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی


 

سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی در بهمن ماه 1397 برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • نگاهی بر آئین نامه های اجرایی مالیات های مستقیم
  • ارزش افزوده و حقوق تا پایان سال ۹۶
  • راهنمای تنظیم و بررسی آخرین تغییرات نرم افزارهای مالیاتی از جمله معاملات فصلی
  • اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده

سخنرانان:

  • دکتر احمد آخوندی مدرس دانشگاه
  • آقای مهدی غریب مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره

1) سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 12)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 2


3)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 3


4)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 4


5)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 5


6)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 6


7)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 7


8)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 8


9)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش 9


جهت اطلاع از سایر سمینارهای سپیدار سیستم روی دکمه زیر کلیک نمایید:

سمینارهای سپیدار سیستم