نرم افزار حسابداری

سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی


 

سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی در بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

سرفصل ها:

  • نگاهی بر آئین نامه های اجرایی مالیات های مستقیم
  • ارزش افزوده و حقوق تا پایان سال ۹۶
  • راهنمای تنظیم و بررسی آخرین تغییرات نرم افزارهای مالیاتی از جمله معاملات فصلی
  • اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده

سخنرانان:

  • دکتر احمد آخوندی مدرس دانشگاه
  • آقای مهدی غریب مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره

۱) سمینار بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۱


پروژه: در این فیلم با نحوه تعریف پروژه جدید در سیستم پیمانکاری آشنا خواهید شد.


۲)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۲


۳)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۳


۴)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۴


۵)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۵


۶)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۶


۷)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۷


۸)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۸


۹)بررسی قوانین مالیاتی و کارگاه معاملات فصلی بخش ۸


جهت اطلاع از سایر سمینارهای سپیدار سیستم روی دکمه زیر کلیک نمایید:

سمینارهای سپیدار سیستم