شرکت پدرام طب بندر


تولیدات شرکت پدرام طب بندر در زمینه تجهیزات پزشکی، لوازم مصرفی عمومی و همچنین لوازم مصرفی‌ جراحی عمومی است. از جمله محصولات می‌توان به پک‌های جراحی، البسه غیراستریل، باند طبی کنار بافت، باند سوختگی و گان جراحی اشاره کرد.

صنعت: تولید تجهیزات پزشکی

سیستم‌ها:

 • سیستم دارایی ثابت
 • سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی سیستم
 • سیستم تولید
 • سیستم حسابداری
 • سیستم مدیریت تردد اثر انگشت
 • سیستم مشتریان و فروش
 • سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد
 • سیستم نرم افزاری دریافت و پرداخت

مدت زمان استفاده از نرم افزار: 2 سال

نیاز اصلی کسب و کار: نیاز به محاسبه دقیق اطلاعات ماهانه و تردد کارکنان

چرا سپیدار؟

 • امکان ثبت اطلاعات تردد کارکنان با جزئیات
 • پشتیبانی بسیار خوب و قوی
 • ثبت و محاسبه مرخصی و اطلاعات ماهانه

خانم حیدری پور مسئول اداری شرکت می‌گوید:

ما با خرید نرم افزار مدیریت حضور و غیاب سپیدار به‌راحتی محاسبه کارکرد را به سیستم حقوق و دستمزد ارسال می‌کنیم. همچنین در این نرم افزار امکان ثبت انواع مرخصی و محاسبه مانده مرخصی هم وجود دارد. موضوع بسیار مهمی که در این نرم افزار وجود دارد امکان مشاهده آنلاین تردد کارکنان است.