نرم افزار حسابداری

سیستم حسابداری

حسابداری شرکت‌تان را

به سپیدار بسپارید

سیستم حسابداری

سپیدار همکاران سیستم

سیستم حسابداری سپیدار به شما کمک می کند تا با بستن خودکار حساب های سود و زیان و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه، عملیات پایان سال مالی را به راحتی و به سادگی انجام دهید.

  این سیستم به شما کمک می‌کند که

  • درج انواع کدینگ پیش فرض بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری
  • ثبت دفاتر قانونی به ساده ترین روش ممکن
  • عملیات پر حجم پایان سال مالی به شکل خودکار
  • گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمامی سطوح، به تفکیک دلخواه
  • پیوست ضمائم به اسناد حسابداری
  • تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در عملیات تجاری و صدور سند تسعیر ارز
  • اطلاع از ویرایش یا حذف اسناد حسابداری از طریق پیامک

 
 
 

سایر سیستم‌های سپیدار

 
 

بسته‌های نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار

 

بستری کامل از نرم افزارهای حسابداری شرکتی برای سازمان‌های مختلف