مشتری گرامی

در صورتی که رمز کلاب مشتریان و پشتیبانی را تغییر دادید و آن را فراموش کردید،جهت بازیابی رمز درخواست می‌گردد:

مشتریان حقوقی: به شرح زیر در سربرگ شرکت ایمیلی تحت عنوان “درخواست بازیابی رمز کلاب مشتریان” به آدرس sales@sepidarsystem.com ارسال نمایید.

نمونه نامه با سربرگ شرکت برای مشتریان حقوقی
مدیریت محترم سپیدار سیستم

با سلام

 

درخواست خود را جهت بازیابی و دریافت رمز کلاب مشتریان اعلام می‌داریم.

شماره قفل (نام کاربری): …

 

محل مهر شرکت

محل امضای مدیرعامل

 

مشتریان حقیقی: تقاضا می‌گردد بر روی کپی کارت ملی مالک، درخواست خود جهت بازیابی رمز کلاب مشتریان به آدرس ایمیل sales@sepidarsystem.com با عنوان “درخواست بازیابی رمز کلاب مشتریان” ارسال نمایید.

نمونه نامه برای مشتریان حقیقی
مدیریت محترم سپیدار سیستم

با سلام

 

درخواست خود را جهت بازیابی و دریافت رمز کلاب مشتریان اعلام می‌داریم.

شماره قفل (نام کاربری): …

تاریخ درخواست: __/__/__

 

کپی کارت ملی مالک

محل امضای مالک

 

لطفا ۳۰ دقیقه پس از ارسال ایمیل به آدرس مذکور، با واحد فروش به شماره ۰۲۱۸۱۰۲۲۲۲۲ پیگیری نمایید.

با تشکر از همکاری شما

تیم ارتباط با مشتری سپیدار سیستم