مشتریان گرامی شرکت سپیدار سیستم

به منظور ارائه خدمات یکپارچه‌تر درخواست می‌گردد طبق دستورالعمل هر مورد، پیش بروید و فایل نهایی را به آدرس ایمیل مربوطه ارسال نمایید. 

پیشاپیش از همکاری شما سپاس‌گزاریم

تیم ارتباط با مشتری سپیدار سیستم” 

 


تقاضای انتقال مالکیت قفل نرم افزار

 

جهت انتقال مالکیت قفل نرم افزار سپیدار، فرم زیر را تکمیل و با واحد فروش به شماره تماس 02181022222 تماس بگیرید:

دانلود فرم انتقال مالکیت