مشتری گرامی                                                                                                                            

جهت دریافت کد فعال‌سازی پنل مدیریت پیام، درخواست می‌گردد:

مشتریان حقوقی: نامه‌ای به شرح زیر در سربرگ شرکت به آدرس ایمیل sales@sepidarsystem.com و با عنوان

دریافت کد فعال‌سازی پنل مدیریت پیام” یا شماره تلگرام ۰۹۳۷۴۸۲۸۳۶۴  ارسال نمایید.

نمونه نامه با سربرگ شرکت برای مشتریان حقوقی
مدیریت محترم سپیدار سیستم

با سلام

درخواست خود را جهت دریافت کد فعال‌سازی پنل مدیریت پیام اعلام می‌داریم.

شماره قفل (نام کاربری): …

محل مهر شرکت

محل امضای مدیرعامل

مشتریان حقیقی: تقاضا می‌گردد بر روی کپی کارت ملی مالک نرم‌افزار، درخواست خود جهت دریافت کد فعال‌سازی پنل مدیریت پیام را به آدرس ایمیل sales@sepidarsystem.com و با عنوان “دریافت کد فعال‌سازی پنل مدیریت پیام” یا شماره تلگرام ۰۹۳۷۴۸۲۸۳۶۴ ارسال نمایید.

نمونه نامه برای اشخاص حقیقی
مدیریت محترم سپیدار سیستم

با سلام

درخواست خود را جهت دریافت کد فعال‌سازی پنل مدیریت پیام اعلام می‌داریم.

شماره قفل (نام کاربری): …

تاریخ درخواست: __/__/__

کپی کارت ملی مالک

محل امضای مالک

لطفا 30 دقیقه پس از ارسال نامه به آدرس مذکور، با واحد فروش به شماره 02181022222 پیگیری نمایید.

با تشکر از همکاری شما

تیم ارتباط با مشتری سپیدار سیستم