نرم افزار حسابداری

آموزش و به‌روزرسانی قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده مشهد [اتمام]

سرفصل‌های سمینار:

– بررسی آئین نامه های اجرائی مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و حقوق تا پایان سال ۹۷
– بررسی تکالیف مودیان مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
– بررسی معافیت ها و جرائم در قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
– بررسی قبول و رد هزینه های قابل قبول مالیاتی و استهلاک
– بررسی دستورالعمل های اجرائی در خصوص تراکنش های بانکی

 

 

سخنرانان:

دکتر احمد آخوندی

مولف کتب مالیاتی

شروع رویداد:09:00 - 1397-05-18
پایان رویداد:13:00 - 1397-05-18

آدرس : مشهد بلوار وکیل آباد، چهارراه شهید صیاد شیرازی، هتل پارس

دسته‌بندی‌ها :

برچسب‌ها :