رویداد آنلاین حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه به صورت دوره‌ای و به منظور رسیدگی به دفاتر قانونی کارفرمایان و با هدف ارزیابی وضعیت پرداخت بیمه نیروی کار به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود. یکی از مواردی که مؤسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی بررسی می‌کند حساب‌های هزینه‌ای کارگاه است. طبق قانون کارفرمایان باید تمامی مدارکی که بازرسان تأمین اجتماعی از آنها درخواست می‌کنند را در اختیارشان قرار دهند. این موضوع جدیت سازمان تأمین اجتماعی را در حسابرسی بیمه‌ای نشان می‌دهد.

در وبینار 21 شهریور جناب آقای فریبرز انصافی که مدرس و مشاور بیمه تأمین اجتماعی هستند در رابطه با نکات مهم دادرسی بیمه‌ای سخنرانی خواهند کرد و در پایان شما می‌توانید سؤالات خودتان را از ایشان بپرسید.

شروع رویداد:17:00 - 21 شهریور
پایان رویداد:19:00 - 21 شهریور

آدرس : این رویداد به صورت آنلاین برگزار می گردد

دسته‌بندی‌ها: