نرم افزار حسابداری

سمینار آموزش تهیه و تنظیم اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی بوشهر [اتمام]

سرفصل های سمینار:

  • انواع اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
  • الزامات ارسال و تسلیم اظهارنامه مالیاتی
  • جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر
  • نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی
  • نحوه درج اطلاعات در جداول ترازنامه و سود و زیان
  • نحوه محاسبه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی
  • نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی
  • نحوه تسهیم هزینه ها و بهای تمام شده
  • ارتباط اظهارنامه با سایر نرم افزارهای مالیاتی
شروع رویداد:09:00 - 1397-03-31
پایان رویداد:13:00 - 1397-03-31

آدرس : بوشهر، دانشگاه خلیج فارس، سالن ابن سینا

دسته‌بندی‌ها: