نرم افزار حسابداری

سمینار آموزشی دادرسی مالیاتی [اتمام]

سرفصل‌های همایش:

– بررس دستورالعمل دادرسی مالیاتی
– بررسی کارکرد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی
– بررسی بخشنامه های مهم و کاربردی با رویکرد دادرسی مالیاتی
– بررسی فرآیند بازداشت و فروش اموال و ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

شروع رویداد:09:00 - 1397-03-03
پایان رویداد:12:00 - 1397-03-03

آدرس :

دسته‌بندی‌ها: