سعید مرادی

نایب‌رئیس هیئت‌‌مدیره

(غیرموظف)

ایمیل: SaeedMo@systemgroup.net

سعید مرادی؛ متولد سال ۱۳۶۰ و دانش آموخته‌ی مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان است. او از سال ۱۳۸۴ عضو تیم توسعه‌ی محصول همکاران سیستم بوده و از سال 1395 در هیات مدیره سپیدار عضویت داشته است.