وبینار بررسی نقاط مبهم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان- فروردین 1403


ارسال اظهارنامه ارزش‌افزوده یکی از وظایف بسیار مهم تمامی حسابداران است. همان‌طور که مطلع هستید این اولین دوره‌ای است که اظهارنامه مالیاتی توسط سامانه ارسال و دریافت می‌شود. اظهارنامه به صورت پیش فرض توسط سامانه مودیان تنظیم شده و مشمولان بایستی به سامانه مراجعه کنند و قسمت هایی را هم که نیاز به تغییر دارد را تا پایان فرصت مقرر برای سازمان مالیاتی مستند کنند. همچنین از جایی که فقط تا پایان فروردین‌ماه فرصت برای ارسال این اظهارنامه وجود دارد، باید در اسرع وقت نسبت به ارسال آن اقدام کرد. ما در این وبینار تلاش کردیم تا تمامی ابهامات ارزش‌افزوده فصل زمستان را برطرف کنیم و به سؤالات شما نیز پاسخ دادیم. جناب آقای بهرام دوستدار مدرس این وبینار هستند و برخی از سرفصل‌های آن عبارت است از:

  • مرور تغییرات بر اساس قانون سامانه مودیان
  • مسئولیت‌های مودی و چگونگی تکمیل اظهارنامه
  • ارتباط اظهارنامه با صورت‌های مالی و مالیات عملکرد