وبینار بررسی آخرین تغییرات قانون سامانه مودیان و قانون تسهیل


در وبینار بررسی آخرین تغییرات قانون سامانه مودیان و قانون تسهیل بررسی کردیم:

1) تشریح تکالیف صاحبان مشاغل و اشخاص طرف معامله با ایشان

2) چگونگی بهرمندی از ظرفیت ماده 14 مکررضمن تبیین پیش نویس آیین نامه مربوط و اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این خصوص

3) ارتباط فراخوان های ارزش افزوده با قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان

4) وضعیت بخشودگی جرائم قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

5) وظایف سامانه های دولتی منجمله سامانه جامع تجارت ، ثامن و تدارکات الکترونیکی در خصوص صورتحساب های فروش دریافتی