نکات کلیدی ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی


هرساله با به‌روزرسانی قوانین مالیاتی، مودیان با ابهامات جدیدی در حوزه تکمیل اظهارنامه عملکرد مواجه می‌شوند. تاریخ ارسال، جرایم، معافیت‌ها و سناریوهای ارسال اظهارنامه (تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه) از محل ابهام مودیان است. با در نظر گرفتن ابهامات این فرایند، وبیناری برای شما تدارک دیده‌ایم تا با خیال آسوده اظهارنامه عملکرد را ارسال کنید. از جمله سرفصل‌های این وبینار:

  • مرور قوانین جدید
  • آموزش تکمیل اظهارنامه
  • بررسی اظهارنامه پیش‌فرض
  • آموزش تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰