آموزش نصب نرم افزار سپیدار همکاران سیستم


آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم( قبل از آذر96)

 

آموزش نصب سپیدار همکاران سیستم( پس از آذر96)

 
همچنین جهت یادگیری فرآیند بروزرسانی می‌توانید به صفحه آموزش بروزرسانی و آپدیت نرم افزار سپیدار مراجعه نمایید.