وبینار پرسش و پاسخ قانون سامانه مؤدیان | مرداد 1402


نشست سامانه مودیان با محوریت بررسی تغییرات جدید سامانه مودیان در تاریخ 25 مرداد برگزار شد.

در این وبینار، به بررسی تغییرات جدید سامانه مودیان پرداختیم.

سرفصل‌های اصلی رویداد:

  • بررسی قانون سامانه مودیان حسابداران و آخرین تغییرات مالیاتی
  • بررسی وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث در قوانین سامانه مودیان
  • مشوق ها و جرائم صدور صورت حساب الکترونیکی مالیاتی
  • معرفی راهکارهای سپیدار سیستم برای این تغییرات
  • پرسش و پاسخ