وبینار آخرین تغییرات مقررات تامین اجتماعی


در این وبینار تغییرات جدیدی که در مباحث تامین اجتماعی ایجاد شده است را مرور کردیم و به موارد زیر پرداختیم:

  • بررسی تغییرات حسابرسی دفاتر قانونی
  • آیین نامه هیئت های تامین اجتماعی
  • چشم انداز تغییرات برنامه قانون هفتم توسعه (حق بیمه بازنشستگی)
  • پرسش و پاسخ