نکات مهم حسابداری در شرکت‌های تولیدی


در بخش اول وبینار نکات مهم حسابداری در شرکت‌های تولیدی به بررسی موارد زیر پرداختیم:

  • تشریح عوامل تولید(مواد دستمزد سربار)
  • روشهای هزینه یابی
  • ضایعات تولید
  • تعریف کدینگ شرکت تولیدی در سیستم سپیدار