آموزش بروزرسانی و آپدیت نرم افزار دشت


در این ویدئو با نحوه بروزرسانی و آپدیت نرم افزار دشت همکاران سیستم آشنا می شویم.