سیستم ارتباط با سامانه مودیان دشت


معرفی امکانات سیستم سامانه مؤدیان:

ارسال ساده و سریع صورت‌حساب الکترونیکی؛

ارسال مستقیم به سامانه مودیان مالیاتی؛

عدم محدودیت در تعداد ارسال صورت‌حساب؛

ارسال فاکتور فروش با ارز ریال؛

مشاهده آخرین وضعیت صورت‌حساب‌های ارسال‌شده به سامانه در نرم‌افزار؛

وجود نگاشت‌های واحد سنجش، ارز، طرف حساب و کالا یا خدمت بر اساس قانون؛

ارسال فاکتور فروش با آخرین تغییرات سامانه مؤدیان؛

امکان خروجی اکسل در فرم جمع آوری صورت‌حساب سامانه مؤدیان.

دموی رایگان: https://www.sepidarsystem.com/products/dasht/tax-payer-system/