میزگرد حسابداران و آخرین تغییرات مالیاتی


در جهت ارتقای دانش و تجربه حسابداران و حرفه‌ای‌تر کردن فرایندهای حسابداری و مالی، میزگرد مشترکی بین انجمن حسابداران خبره ایران و شرکت سپیدار سیستم برگزار شد. هدف از برگزاری این میزگرد به اشتراک گذاری دانش، تجربیات و نکات مهم در زمینه حسابداری است.

جزئیات میزگرد:

در این میزگرد قصد داریم آخرین تحولات تأثیرگذار مالیاتی را در حوزه‌های زیر بررسی کنیم:

  • قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • قانون مالیات‌های مستقیم
  • قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
  • بررسی مالیات دیجیتال و نقش حسابداران
  • پرسش و پاسخ