نحوه چاپ چک در نرم افزار دشت


آموزش پرینت کردن چک پرداخت شده در نرم افزار دشت را در این ویدئو مشاهده نمایید.