فاکتور مرجوعی خرید در نرم افزار دشت


فاکتور مرجوعی برای بازگرداندن (عودت) کالای خریداری‌شده به تامین‌کننده صادر می‌شود.