نرم افزار حسابداری

فاکتور فروش مانده دار در نرم افزار دشت


عبارتند از کالاها یا خدماتی که به وسیله فاکتور فروش، فروخته می شوند ولی تسویه حساب انها هنوز انجام نشده است.