نرم افزار حسابداری

فاکتور برگشت فروش در نرم افزار دشت


فاکتور برگشتی زمانی صادر می شود که مشتری شما به هر دلیلی بخواهد کالایی را که خریداری کرده است به شما عودت بدهد.