عملیات بستن حساب صندوقدار در نرم افزار دشت


شما به کمک عملیات بستن حساب صندوقدار می توانید مانده نقد موجود در صندوق‌های خود را دریافت و تسویه کرده، و سپس از آن گزارش بگیرید. در ادامه این مطلب نحوه انجام این کار را در نرم افزار فروشگاهی دشت را به شما عزیزان آموزش میدهیم.