نرم افزار حسابداری

بسته تولیدی سپیدار از نگاه شرکت زیتون طلایی


بسته تولیدی سپیدار همکاران سیستم را از نگاه مشتریان سپیدار بشناسید

شرکت تولیدی زیتون طلایی، تولید کننده روغن‌های خوراکی است که در کارخانه و دفتر اداری خود از سیستم حسابداری، مشتریان و فروش، تامین کنندگان و انبار، حقوق و دستمزد و دریافت و پرداخت سپیدار استفاده می‌کند.