استهلاک در نرم افزار دشت


با استفاده از این فرم امکان ثبت استهلاک دارایی های موجود در فروشگاه وجود دارد.