ارسال و دریافت کالای امانی در نرم افزار دشت


با استفاده از این امکان میتوانید ورود و خروج کالاهای امانی را ثبت کرده و از طریق گزارشات موجود، تعداد اقلام را با احتساب فاکتور های امانی مشاهده نمائید.