آموزش سیستم انبارداری سپیدار همکاران سیستم


 

در این مجموعه، ویدئوهای آموزش سیستم انبارداری سپیدار همکاران سیستم را مشاهده می نمایید:

 

1) آموزش جداسازی دسترسی ریالی تعدادی در سیستم انبارداری


در این فیلم با نحوه استفاده از امکان جداسازی تعدادی ریالی در سیستم انبارداری سپیدار آشنا خواهید شد.


2)مشخصات کالاخدمت در سیستم انبارداری سپیدار

در این فیلم با امکان تعریف مشخصات کالاخدمت وکاربرد آن در اسناد خرید و فروش آشنا خواهید شد.

3)کدگذاری اتوماتیک کالاخدمت

در این فیلم با امکان کدگذاری اتوماتیک کالا به صورت سریالی یا براساس گروه‌بندی آشنا خواهید شد.

4)سریال کالا در سیستم انبارداری سپیدار

در این فیلم با امکان ثبت سریال برای کالاهای سریالی در اسناد خرید و فروش همچنین گزارش جستجوی سریال آشنا خواهید شد.

5)توزین در سیستم انبارداری سپیدار

در صورتی که مقادیر ورود و خروج انبار بر اساس وزن باشد و مقادیر آن ها با دستگاه باسکول وزن شوند و طبق آن مقادیر وارد گردد
این امکان در سیستم انبار سپیدار با عنوان توزین اضافه شده است. در این فیلم با امکان توزین آشنا خواهید شد.

جهت آشنایی بیشتر با سیستم انبارداری سپیدار همکاران سیستم روی دکمه زیر کلیک نمایید:

سیستم انبارداری سپیدار