نظر سنجی پشتیبانی سپیدار سیستم


کاربر گرامی سپیدار سیستم

از شما بابت اینکه وقت ارزشمند خود را در جهت بهبود فرآیندهای خدمات پس از فروش شرکت سپیدار سیستم، به این نظرسنجی اختصاص داده اید صمیمانه سپاسگزاریم. با توجه به استفاده شما از خدمات پشتیبانی تلفنی، این پرسشنامه صرفاً به این موضوع اختصاص داده شده است.