شرکت زیتون طلایی


بسته تولیدی سپیدار همکاران سیستم را از نگاه مشتریان سپیدار بشناسید.

شرکت تولیدی زیتون طلایی، تولید کننده روغن‌های خوراکی است که در کارخانه و دفتر اداری خود از سیستم حسابداری، مشتریان و فروش، تامین کنندگان و انبار، حقوق و دستمزد و دریافت و پرداخت سپیدار استفاده می‌کند.