فروشگاه یاس


فروشگاه یاس یکی از مشتریان نرم افزار دشت همکاران سیستم است. این فروشگاه جهت مدیریت بهتر حساب‌های خود از نسخه آرایشی و بهداشتی نرم افزار دشت استفاده می کند. تجربه کاربری مدیر فروشگاه یاس را در مورد نرم افزار دشت، در این ویدیو مشاهده می‌نمایید.