نمایندگی ترازپردازان همکار


در این ویدئو میزبان مدیرعامل نمایندگی آموزشی سپیدار، آقای محمدباقر هستیم. ایشان از دلایل اخذ نمایندگی آموزشی سپیدار و عملکردشان گفتند. به نقل از ایشان، صحبت درباره سپیدار در مجامع تخصصی عامل کلیدی در اخذ تصمیم دریافت نمایندگی سپیدار بوده است. همچنین باتوجه به استقبال دانشجویان حسابداری از دوره‌های سپیدار، قصد دارند در سال جدید کارشان را در این حوزه توسعه دهند.

نمایندگی تراز پردازان همکار در سال ابتدایی فعالیت بیش از 100  نفر را به آزمون جامع سپیدار معرفی و مسیر ورود به بازار کار را برای دانش پذیران  خود میسر کرده‌است. مدرس این مجموعه، جناب آقای محمد باقر با اخذ مدرک تربیت مدرس سپیدار موفق به برگزاری چهار دوره آموزشی جامع در شش‌ماه بوده‌اند و بیش از نیمی از دانش پذیران ایشان موفق به دریافت مدرک سپیدار شده‌اند.