تعاونی میثاق همدان


در این ویدئو میزبان جناب آقای تمرازی، عضو هیئت مدیره تعاونی میثاق همدان هستیم.

حوزه فعالیت میثاق همدان:

تولید محصولات لبنی

تولید گوشت

محصولات کشاورزی

پرورش ماهی

کارشناسان مالی این تعاونی پس از تحقیق درباره نرم‌افزارهای بازار، سپیدار را انتخاب کردند.

آقای تمرازی می‌گویند که سپیدار پاسخ‌گوی نیازهای مختلفشان است. در حوزه‌های قیمت‌گذاری و تولید سپیدار همراهشان بوده است. نقطه قوت سپیدار از نظر ایشان پشتیبانی و خدمات پس از فروش سیستم است.