فروشگاه لباس اسپرینکات


فروشگاه لباس مردانه اسپرینکات برای مدیریت موجودی کالا، ثبت تخفیفات، صدور فاکتور و کنترل حساب صندوق دارها از نرم افزار دشت استفاده می‌کند. در این ویدئو آقای جعفری و خانم اصغرزاده که مدیریت این فروشگاه را به عهده دارند تجربه خودشان را درباره استفاده از نرم‌افزار دشت بیان می‌کنند.

نسخه پوشاک نرم افزار حسابداری فروشگاهی دشت، مناسب برای مدیریت فروشگاه لباس.