فروشگاه مایا بوتیک


مایابوتیک یکی از مشتریان نرم افزار دشت همکاران سیستم است. این فروشگاه جهت کنترل و مدیریت اجناس از نرم افزار دشت استفاده می کند. همچنین گزارشات دشت در جهت محاسبه سود و زیان و همچنین برنامه ریزی خرید به فروشگاه مایا بوتیک کمک فراوانی کرده است.

مدیریت فروشگاه:

من یک حسابدار هستم و با خیلی از نرم افزارهای موجود در بازار کار کرده‌ام. نرم افزار دشت همکاران سیستم با توجه به امکاناتش، بسیار ساده و کاربردی است.

این نرم افزار با افزایش سرعت و دقت در ثبت و نگهداری عملیات اصلی فروشگاه، افزایش کنترل‌های داخلی و امنیت عملیات مالی و نقدی فروشگاه و افزایش سهولت گزارش دهی در کسب وکار من نقش بسیار زیادی داشته است .