گروه تولیدی و صنعتی کیانی


گروه تولیدی و صنعتی کیانی یک از مشتریان سپیدار سیستم است که از نرم افزار حسابداری تولیدی سپیدار برای مدیریت مالی و برنامه‌ریزی تولید استفاده می‌کند.

تجربه کاربری این شرکت را می‌توانید در این ویدیو مشاهده کنید.