نرم افزار حسابداری

فروشگاه فضایی


فروشگاه فضایی یکی از مشتریان نرم افزار دشت همکاران سیستم است. این فروشگاه جهت کنترل و مدیریت موجودی کالاها از نسخه سوپرمارکت و مواد غذایی نرم افزار دشت استفاده می کند. همچنین این فروشگاه توانسته بدون هیچ تاخیری با استفاده از امکاناتی همچون بارکدخوان، ارائه سریع فاکتورهای فروش و ثبت حساب‌ها، از ازدحام پشت صندوق‌های فروشگاهی جلوگیری کند.