فروشگاه لوازم خانگی فرزاد


جناب آقای امیر منصوربخت مدیر فروشگاه لوازم خانگی فرزاد با بیش از 50 سال سابقه در زمینه فروش لوازم خانگی، برای مدیریت فروشگاه خودشان و انجام امور حسابداری فروشگاه، نرم‌افزار دشت را انتخاب کردند.

به گفته آقای منصوربخت، نرم‌افزار دشت کمک کرده تا:

  • سود و زیان فروشگاه را با دقت و سرعت بالایی حساب کنند.
  • سطح دسترسی هر یک از صندوق‌دارها به نرم‌افزار دشت را مشخص کنند.
  • تمام هزینه‌ها از جمله هزینه قبوض و حقوق کارکنان را در نرم‌افزار ثبت کنند.
  • در روزها و ساعت‌های پرازدحام از ایجاد صف در فروشگاه جلوگیری کنند.

با انتخاب نرم‌افزار دشت برای مدیریت فروشگاه خودتان، آسان‌تر و هوشمندانه‌تر مدیریت کنید.