شرکت ایبار (eBar)


ایبار یک سامانه هوشمند حمل بار در سراسر کشور است، که به عنوان یک استارت‌آپ موفق توانسته مشکلات پیچیده حیطه بار را با استفاده از فناوری‌های نوین اینترنتی ساماندهی کند.

این سامانه اینترنتی به واقع یک روش است، روشی برای حل معمول مشکلات پیچیده در بحث حمل بار و ایجاد کننده امکاناتی برای ارائه خدمات کاربردی به متقاضیان و عرضه کنندگان حمل بار.

ebar یکی از مشتریان سپیدار سیستم است که از بسته خدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم استفاده می‌کند.

در زیر نظر مدیران این شرکت را در مورد نرم افزار مالی سپیدار همکاران سیستم مشاهده می‌کنیم: