کارگزاری رسمی بیمه امین بنادر پارسیان


در یک نگاه:

شرکت کارگزاری رسمی بیمه امین بنادر پارسیان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. این شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی و وظیفه سازمان بنادر است و در زمینه بیمه‌های بازرگانی در نقش واسطه رسمی در انعقاد قراردادهای بیمه‌ای ما بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار انجام وظیفه می‌کند. این شرکت از همان ابتدای تاسیس با توجه به شناختی که از نرم افزار سپیدار همکاران سیستم داشت، به جمع مشتریان این محصول پیوست و متناسب با نیاز مجموعه بسته خدماتی سپیدار (نرم افزار حسابداری خدماتی) را استفاده می‌کند.

شرکت سپیدارسیستم گفتگویی با  انسیه طهماسبکی؛ مدیر عامل و بابک روشن؛ مدیر مالی مجموعه داشته که در ادامه به طور مختصر آمده است:

چالش‌های پیش از استفاده 

ثبت قراردادها به صورت دستی
عدم یکپارچگی در انجام فعالیت ها
به روزآوری مطالبات حق بیمه مشتریان

دستاوردهای پس از استفاده 

سهولت در نگهداری و گزارش گیری از اطلاعات بیمه گذاران
سادگی کاربرد سیستم توسط کاربران
یکپارچگی آن با فعالیتهای جاری و سیستمهای حسابداری و دریافت و پرداخت
سهولت در کنترل فرآیند وصول کارمزدها
پوشش کامل فرآیند کسب درآمد با ویژگیهای خاص این صنعت

تجربه استفاده از نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

 «استفاده از نرم افزارهای پیشرفته در عدم اتلاف وقت بسیار موثر است. نرم افزار سپیدار همکاران سیستم علاوه بر این ویژگی، به دلیل استفاده راحت و آسان در گزارش­گیری، در پیشبرد امور مالی شرکت نقش مهمی داشته است. همچنین سپیدار در بخش­های مالی، بازرگانی و اداری شرکت یکپارچگی اطلاعاتی مناسبی ایجاد نموده و به مدیریت فرآیندها، توسط مدیران شرکت کمک قابل توجهی کرده است.»

ارزش‌افزوده‌ی سپیدار همکاران سیستم در یک جمله

«بسته خدماتی سپیدار به علت سهولت کاربری در گزارش­گیری و ایجاد یکپارچگی در واحدها، به مدیریت فرآیندها­ی شرکت ما کمک بسیاری کرده است.»