شرکت زیر گذر کیمیا کیش


در یک نگاه

شرکت زیر گذر کیمیا کیش یکی از ۲۰٫۰۰۰ شرکتی است که از نرم افزار حسابداری سپیدار استفاده می‌کند. مدیر مالی این مجموعه، سرکار خانم شیوا سیف اللهی، تجربه کاربری خود از سپیدار را برای ما شرح می‌دهند.

شرکت زیر گذر کیمیا کیش، یک شرکت تولیدی- بازرگانی در زمینه تولید و واردات مواد غذایی است که در حال حاضر با ۱۰۰ نفر نیروی انسانی فعالیت می‌کند.

چالش‌­های پیش از استفاده

نیاز اولیه زیر گذر کیمیا کیش در حسابداری وجود یک سیستم دقیق مالی برای محاسبات در حوزه تامین کنندگان و انبار بود که سپیدار با پاسخگویی به این نیاز توانست اطلاعات شفاف‌تری از وضعیت شرکت به مدیران ارائه بدهد.

دستاوردهای پس از استفاده

  • کاربری آسان
  • جامعیت و دقت بالای نرم افزار
  • یکپارچگی تمامی بخش‌های سیستم

نقش نماینده فروش سپیدار سیستم در رضایت شرکت زیر گذر کیمیا کیش

نمایندگان سپیدار نقش بسیار موثری در رضایتمندی شرکت داشتند و همواره به عنوان مشاور در کنار مدیران حضور داشتند.