سایدبار نرم افزار سپیدار

نرم افزار حسابداری سپیدار نرم افزار حسابداری شرکتی سپیدار همکاران سیستم، با چهار بسته‌‌ی تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، برای مدیریت چابک‌تر شرکت‌های کوچک طراحی شده است و متناسب با نیازهای این کسب‌وکارها، کاربری بسیار ساده‌ای دارد. اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار نرم افزار حضور و غیاب سپیدار

سیستم حسابداری سپیدار امکان ارسال محاسبه کارکرد به سیستم حقوق و دستمزد سپیدار قابلیت تعریف انواع شیفت‌های کاری به صورت نامحدود پشتیبانی از شیفت های چرخشی امکان محاسبه تاخیر، تعجیل، اضافه کاری و شناوری امکان ثبت انواع مرخصی اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد سپیدار ثبت اطلاعات کارکنان آماده سازی دیسکت‌های قانونی بیمه و مالیات محاسبه مالیات حقوق به 4 روش آماده سازی دیسکت پرداخت حقوق به بانک ها اتصال سیستم حقوق و دستمزد به ورود و خروج کارکنان اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار انبارداری

سیستم انبارداری سپیدار امکان قیمت‌گذاری موجودی کالای انبار در زمان‌های دلخواه و به روش میانگین موزون یکپارچه سازی اطلاعات بین انبار و فروش امکان انبارگردانی امکان تعیین نقطه سفارش کالا کنترل موجودی منفی کالاها در سطح انبار و کالای قابل فروش اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار سیستم دریافت و پرداخت

سیستم دریافت و پرداخت سپیدار گزارش از مانده و گردش حساب‌های بانکی و صندوق به تفکیک دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان امکان راس‌گیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها دریافت و پرداخت چک‌های تضمینی امکان تسویه دستگاه کارت خوان اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار سیستم مشتریان و فروش

سیستم مشتریان و فروش سپیدار تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعلامیه قیمت صدور صورت حساب مشتریان محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یکپارچگی اطلاعات بین انبار و فروش و دریافت و پرداخت امکان استفاده از حالت‌های متعدد گزارش‌گیری اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار سیستم دارایی ثابت

سیستم دارایی ثابت سپیدار محاسبه استهلاک دارایی ها گزارش گیری دقیق و سریع از دارایی ها پلاک گذاری و طبقه‌بندی دارایی ها مدیریت تحصیل، تبدیل و جابجایی اموال ردیابی تحویل‌گیرندگان دارایی اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار سیستم حسابداری

سیستم حسابداری سپیدار درج انواع کدینگ پیش فرض بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری ثبت دفاتر قانونی به ساده ترین روش ممکن عملیات پر حجم پایان سال مالی به شکل خودکار گزارش گردش حساب و مانده حساب پیوست ضمائم به اسناد حسابداری اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار بسته پخش

نرم افزار پخش سپیدار امکان ثبت منطقه و مسیر و برنامه ریزی ویزیت ها بر اساس آن‌ها امکان مشخص کردن سقف فروش برای هر کالا و به ازای هر ویزیتور امکان مشخص کردن کردن خط فروش برای کالاها امکان تعریف مدل‌های مختلف پورسانت امکان تهیه لیست توزیع سرد و گرم اطلاعات بیشتر درخواست دمو

سایدبار بسته پیمانکاری

نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار امکان ثبت مناقصه و تمامی هزینه‌های شرکت در مناقصه امکان ثبت متمم، الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای قرارداد امکان ثبت انواع صورت وضعیت عادی و تعدیلی افزایشی یا کاهشی امکان ثبت انواع ضرایب برای قراردادها امکان گزارش گیری از میزان پیشرفت هر پروژه