نرم افزار حسابداری

 

حسابداری نرم افزار دشت

امروزه انجام کار حسابداری یک فروشگاه بدون استفاده از نرم افزار حسابداری کاربردی و جامع امکان پذیر نمی باشد. نرم افزار حسابداری می تواند ابزار کاربردی برای حسابداران یک فروشگاه باشد تا با خیال راحت مدیریت کسب و کار خود را به آن بسپارند. همچنین مدیران یک کسب و کار فروشگاهی می توانند تصمیمات خود را با توجه به اطلاعات و گزارشات به دست آمده از نرم افزار اتخاذ نمایند. در ادامه با امکانات کاربردی زیر سیستم حسابداری دشت همکاران سیستم آشنا می شویم:

 • رابط کاربری ساده و مناسب
 • مدیریت آسان حساب و کتاب فروشگاه
 • امکان کنترل عملیات های مالی فروشگاه بر اساس اصول حسابداری
 • سازگار با تمامی کسب‌ و کارها
 • امکان تعریف درختواره
 • امکان تعریف تفصیلی شناور
 • امکان صدور اسناد به صورت خودکار و دستی
 • مشاهده تمامی عملیات های مالی سیستم و امکان صدور اسناد تجمیعی و تفکیکی
 • محاسبه بهای تمام شده به روش دائمی
 • یک پارچه بودن با سایر عملیات های سیستم (ثبت سند برای سایر عملیات های مالی سیستم)
 • امکان تهیه گزارشات کاربردی (گزارشات مرور حساب فروشگاه، ترازنامه و سود)