بررسی نکات مهم در تهیه صورت جریان‌های نقد(برگزار شد)

تدوین صورت جریان‌های نقدی به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی، همواره چالش‌های خود را به همراه داشته است. برای تهیه این اسناد مالی، باید به جزئیات دقیقی توجه کرد. در وبیناری که در تاریخ 17 آبان 1402 از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود، به مرور نکات مهم در تدوین صورت جریان‌های نقد می‌‌پردازیم.

سرفصل ها:

  • نحوه تهیه صورت جریانات نقدی به صورت کاربردی
  • نکات مهم در تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی
  • تحلیل ارتباط صورت جریانات نقدی با سایر صورتهای مالی

شروع رویداد: 16:00 - چهارشنبه 17 آبان
پایان رویداد: 18:00 - چهارشنبه 17 آبان

آدرس : این رویداد بصورت آنلاین برگزار می‌شود.

دسته‌بندی‌ها: