مجموعه وبینارهای رایگان آموزش کاربردی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی (برگزار شد)

در این مجموعه کارگاه‌ها، جناب آقای دکتر مهدی مرادزاده فرد، به فرآیند تهیه صورت‌های مالی تلفیقی از ترکیب تجاری، تحصیل، تحصیل تدریجی، محاسبه سرقفلی، محاسبه سهم منافع فاقد حق کنترل (سهم اقلیت سابق) تا تهیه صورت‌های مالی تلفیقی با ثبت‌ها، تعدیلات و تلفیق می‌پردازند.

این مجموعه وبینارها در روزهای چهارشنبه 25 و پنج‌شنبه 26مرداد ماه، چهارشنبه 1شهریور و پنج‌شنبه 2 شهریورماه ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی رویداد:

  •  مبانی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مطابق استانداردهای ۱۵ و ۱۸
  • ملاحظات حسابداری ترکیب های تجاری در تلفیق، مطابق استاندارد ۳۸
  • ملاحظات مالیاتهای انتقالی در تلفیق شرکت ها، مطابق استاندارد ۳۵
  • مبانی حسابداری تلفیقی مطابق استاندارد ۳
  • پرسش و پاسخ
مجموعه وبینارهای رایگان آموزش کاربردی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی (برگزار شد)
شروع رویداد: 17:00 - 25و26مرداد-1و2شهریور
پایان رویداد: 20:00 - 1و2 شهریور

دسته‌بندی‌ها: