بررسی نکات مهم در تهیه صورت جریان‌های نقد(برگزار شد)

تهیه صورت جریان‌های نقدی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین صورت‌های مالی، همواره چالش‌های خاص خود را به‌دنبال داشته است.

برای تهیه این صورت مالی باید به نکات ظریفی دقت کرد تا درستی و به تبع آن مفید بودن صورت مالی تضمین شود.

امروزه با توجه به اهمیت نقدینگی در شرکت‌ها، در نظر گرفتن نسبت‌های جاری و آنی جهت ارزیابی سرمایه در گردش و کاربرد نسبت‌های نقدینگی و اثرات آن در تصمیم‌گیری مدیریت و بودجه‌بندی، ارائه صورت جریان نقدی، کمک شایانی به پیشبرد هرچه بهتر اهداف شرکت می‌کند

 اکثر حسابداران در تهیه این گزارش (صورت جریان نقدی) با چالش‌های زیادی روبرو هستند. در این وبینار که شنبه  18 آذر ساعت 17 تا 19 برگزار می‌شود فرصتی برای شما فراهم است تا با تهیه جریان نقدی یک شرکت واقعی به‌صورت کاملاً عملی و گام به گام آشنا شوید.

سرفصل ها:

  • نحوه تهیه صورت جریانات نقدی به صورت کاربردی
  • نکات مهم در تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی
  • تحلیل ارتباط صورت جریانات نقدی با سایر صورتهای مالی
بررسی نکات مهم در تهیه صورت جریان‌های نقد(برگزار شد)

شروع رویداد: 17:00 - شنبه  18 آذر
پایان رویداد: 19:00 - شنبه  18 آذر

آدرس : این رویداد بصورت آنلاین برگزار می‌شود.

دسته‌بندی‌ها: