بررسی نکات مهم استاندارد شماره 9 حسابداری در حسابداری پیمانکاری(برگزار شد)

استاندارد شماره 9 حسابداری به نحوه حسابداری درآمدها و هزینه‌های مرتبط با پیمان‌های بلندمدت را در صورت‌های مالی پیمانکاری، می‌پردازد.
در وبیناری که در تاریخ 1 آذر 1402 از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود، به مرور نکات مهم درباره حسابداری پیمانکاری می‌‌پردازیم.

شروع رویداد: 16:00 - چهارشنبه 1 آذر
پایان رویداد: 18:00 - چهارشنبه 1 آذر

آدرس : این رویداد بصورت آنلاین برگزار می‌شود.

دسته‌بندی‌ها: