حسابداران و آخرین تغییرات مالیاتی(برگزار شد)

در جهت ارتقای دانش و تجربه حسابداران و حرفه‌ای‌تر کردن فرایندهای حسابداری و مالی، میزگرد مشترکی بین انجمن حسابداران خبره ایران و شرکت سپیدار سیستم برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این میزگرد به اشتراک گذاری دانش، تجربیات و نکات مهم در زمینه حسابداری است.

جزئیات میزگرد:

در این میزگرد قصد داریم آخرین تحولات تأثیرگذار مالیاتی را در حوزه‌های زیر بررسی کنیم:

 • قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • قانون مالیات‌های مستقیم
 • قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی
 • بررسی مالیات دیجیتال و نقش حسابداران

میزبان:

 • امیر ابراهیم زاده (عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)

اساتید:

 • امیر ابراهیم زاده (عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)
 • فرشید فریدونی (حسابدار رسمی)
 • مهدی غریب (مدرس دانشگاه و سامانه های مالیاتی)
 • محمد قبول (عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)
 • دنیا اکبری (سرپرست مالی سپیدار سیستم آسیا)
 • حمید خادم ( حسابدار رسمی)
 • فاطمه هادلوند (دبیرکل انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران)
حسابداران و آخرین تغییرات مالیاتی(برگزار شد)

شروع رویداد: 16:00 - یکشنبه 12 شهریور
پایان رویداد: 18:00 - یکشنبه 12 شهریور

آدرس : این رویداد بصورت آنلاین برگزار می‌شود.

دسته‌بندی‌ها: